Want to join the Helifuel team?

Helifuel søker

DISIPLINLEDER – MEKANISK KONSTRUKSJON

Grunnet økende oppdragsmengde skal dagens Disiplinleder for mekanisk konstruksjon rette større fokus på sin tilleggsrolle som Teknisk sjef og vi søker derav hans erstatter. Disiplinlederen vil rapportere til Avdelingsleder – nye prosjekter og Teknisk sjef.
Konstruksjonsavdelingen
har i dag to underordnede og arbeider tverrfaglig innenfor selskapets forretningsområder med hovedvekt på design og utvikling av nybyggprosjekter.

Selskapet jobber mot bransjer hvorpå konstruksjonsdelen er svært viktig for den totale prosjekteringen og kan ha både kortere og lengre varighet basert på prosjektets karakter. Regelverk, bransjekrav og tilhørende dokumentasjon står sentralt.

ANSVAR OG OPPGAVER:

Disiplinlederen:

 • Får tildelt oppdrag fra prosjektlederne i organisasjonen.
 • Kan også tildeles internprosjekter og tilsvarende fra sin overordnet.
 • Involveres for øvrig i prosesser og oppgaver hvor dette er naturlig.
 • Planlegger og delegerer arbeid og følger opp tidsplan fortløpende i sin avdeling.
 • Inngår i produksjonen hvorpå 3D modellering, tegningsunderlag og evt. kalkulasjoner skal leveres.
 • Følger opp at avdelingen følger opp prosjekters krav og rapporterer fortløpende. Bistår fortløpende med innspill til tilbud som beregnes med henblikk på konstruksjonsrelaterte spørsmålstillinger
ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJONER:
 • Ingeniørfaglig utdannelse eller tilsvarende relevant erfaring.
 • Ledererfaring
 • Minimum 5 års erfaring innen maritim/offshore industri.
 • God faglig kunnskap og erfaring med Autodesk programvare (Inventor, Vault & Autocad).
 • Erfaring med standarder og regelverk relatert til offshore og maritim industri.
 • God forståelse for kvalitetsprosesser.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
PERSONLIGE EGENSKAPER:
 • Effektiv, med god arbeidskapasitet.
 • God til å sørge for fremdrift gjennom andre mennesker så vel som egen fremdrift.
 • Trygg i utfordrende situasjoner, handlekraftig og takler usikkerhet.
 • Verdsetter åpen og direkte kommunikasjon.
 • Strukturert, analytisk og evne til å gjøre gode prioriteringer.
VI TILBYR:

I Helifuel vil du få muligheten til å gjøre en forskjell og være en sentral drivkraft i selskapets fremtidige utvikling. Du får muligheten til å bruke bredden av dine erfaringer og kompetanseområder og samtidig få nye kunnskaper om våre prosjekter, kunder og markeder. Du vil jobbe i et humørfylt arbeidsmiljø med sterk teamorientering, der kompetanse og kvalitet står sentralt. Det er korte beslutningsveier, åpen kommunikasjon, god takhøyde og fokus på forbedringer. Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser og en spennende arbeidshverdag for rett kandidat. Arbeidssted er ved selskapets kontor i Sveio.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest.
Alle henvendelser behandles konfidensielt
Tiltredelse: Etter avtale